Общи условия и защита на личните данни

Уважаеми потребители, молим преди да използвате mhttp://mpuslugi.com/onlinedesign да се запознаете с Общите условия за ползване. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. Преди да направите своята поръчка е необходимо изрично да потвърдите, че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

I. Общи условия

Правила и условия за ползване на платформата за онлайн магазини http://mpuslugi.com/onlinedesign
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия. С кликането върху който и да е линк, бутон или приложение вътре в сайта, с изключение на линка към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

1.Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия “Закон за авторското право и сродните му права”, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2.Съгласно ЗЗП и правилата за електронна търговия, Вие имате право да върнете поръчаните продукти в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаването им, в случай, че са спазени следните условия:
– Запазен добър търговски вид (стоката не е повредена:надраскана,счупена и т.н.).
– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
– Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
– Транспортните разходи за връщане на стока се определят от всеки един търговец индивидуално и следва да бъдат упоменати в общите условия за ползване на онлайн магазина http://mpuslugi.com/onlinedesign.

3. Начинът за плащане на покупките от http://mpuslugi.com/onlinedesign е в брой при доставка/наложен платеж/, по банков път, или на място на адреса на фирмата срещу издаване на касов бон, като всички цени са крайни, в български лева, с ДДС, без включена такса за доставка, която се начислява отделно /ако има такава/ при завършване на поръчката.

4.Лични данни
http://mpuslugi.com/onlinedesign полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. http://mpuslugi.com/onlinedesign се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-е получил изричното писмено съгласие на Клиент.

-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са опълномощени да изискват и събират такава информация.

5.Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта
http://mpuslugi.com/onlinedesign си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, отговорността е на потребителя да проверява тези общи условия във всеки един момент преди да използва сайта. Посещавайки интернет страниците на http://mpuslugi.com/onlinedesign, ние приемаме, че сте съгласни с нашите общи условия за ползване на сайта. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни и приятни минути, посещавайки този сайт. С настоящото Вие се съгласявате,че всички последващи покупки се регулират от общите условия, приложими до публикуването на изменените общи условия, а след това в съoтветствие с тези изменени общи условия. В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, http://mpuslugi.com/onlinedesignпредоставя на Вас – крайния потребител.

6. Условия за копиране на информация
Цялата информация, публикувана във http://mpuslugi.com/onlinedesign е собственост на сайта  http://mpuslugi.com/onlinedesign – снимки и описания на артикули, с изключение на собствеността върху правата на лога или надписи, направени по дизайн на нашите клиенти чрез онлайн дизайнера на сайта. Позволяваме на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин http://mpuslugi.com/onlinedesign , но само и единствено с позоваване името на сайта и линк към него.
Забранява се копирането на текстове и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие, освен ако не е цитиран източника, като се постави следния текст: “Източник: Онлайн магазин http://mpuslugi.com/onlinedesign”

7. Салваторна клауза
В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

II. Дефиниции

„Собственик на онлайн платформата за онлайн магазини http://mpuslugi.com/onlinedesign“ – Сайтът http://mpuslugi.com/onlinedesign е собственост на фирма Медия Промо ООД със седалище и управление в град Пловдив, ул. Славееви гори 47, регистрирана в Търговския регистър на република България с ЕИК: 201771613 Фирмата е регистрирана и в Електронния регистър на Администратори на лични данни към Комисията за защита на личните данни.

„Виртуален ПОС терминал“ е логически устройство, дефинирано в картовата система на банка, чрез което се извършват електронни разплащания на стоки и услуги през интернет страницата на Търговеца при използване на банкова карта в режим он-лайн.

„Договор от разстояние“ или само „Договор“ е договор сключен от търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

“Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Потребител“ съгласно настоящите Общи условия означава всяко физическо и юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Уеб – страницата и/или желае чрез съответната форма поместена на Уеб-страницата и по предвидения затова ред да закупи продукт или услуга предлаган от Търговеца посредством Уеб-страницата.

„Продажна цена“ е крайната цена за бройка или определено количество стока и/или услуга, включваща данъка върху добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси, без включена цена за доставка.

„Продукт“ съгласно настоящите Общи условя означава всяка стока и/или услуга, която се предлага от Търговеца посредством Сайта.

„Цена за доставка” съгласно настоящите Общи условия означава цената, която Потребителя трябва да заплати за доставка на поръчката.

Собствен дизайн“ – изработка на лого, надпис или друг фирмен открояващ се елемент, служещ за щампа или информация, която е изработена чрез онлайн програмата за дизайн в сайта и в последствие напечатана върху тениска, визитка, фактура, флаер, брошура или друг вид рекламен продукт.

III Защита на лични данни

Ние от http://mpuslugi.com/onlinedesign уважаваме нашите клиенти и разбираме, че може би изпитвате притеснение относно концепцията ни за защита на личните данни. Ето защо прочетете долу написаната декларация за защита на личните данни.

Тази декларация за Защита на личните данни се отнася само до “Персоналната Информация”, която ние получаваме онлайн.

Декларацията за защита на личните данни:
• Събиране и обработка на личната информация
• Използване и предоставяне на личната информация
• Политика за защита на информацията
• Свобода на избора
• Сигурност
• Други условия
• Връзки с други интернет сайтове
• Право на информация
• Известяване за промени

Събиране и обработка на личната информация

Персоналната информация е това което идентифицира клиента на http://mpuslugi.com/onlinedesign, като имена, адрес, имейл и телефон. http://mpuslugi.com/onlinedesign не събира Вашите данни, освен ако Вие не ги предоставите, с вашата поръчка или когато се абонирате за специални оферти и промоции изпращани на вашия имейл.

Използване и предоставяне на личната информация

Ние от http://mpuslugi.com/onlinedesign  събираме и използваме предоставената от вас лична информация само за осъществяване на направената от вас поръчка – за обработка и финализиране на поръчката.
Ние от http://mpuslugi.com/onlinedesign  можем да събираме и използваме предоставена от Вас лична информация само за периодично осведомяване на промоции и специални оферти, и само при Ваше поискване!

Нашата политика за защита на личната информация

Защитата на личната информация на нашите клиенти е приоритет за http://mpuslugi.com/onlinedesign. Тази декларация за сигурност е в сила, в момента, в който влезнете в онлайн магазина на http://mpuslugi.com/onlinedesign.

Свобода на избора

Вие преценяте информацията, която ще оставите в http://mpuslugi.com/onlinedesign

Когато правите поръчка онлайн, ние изискаваме от вас телефон и имейл за контакт, адрес на доставка и имената на получателя. При промяна на персоналната информация (напр. телефон, имейл, адрес, пощенски код и др.) може да ги обновите в страницата с вашия профил.

Сигурност

http://mpuslugi.com/onlinedesign осигурява сигурността и защитата на персоналната информация, която клиентите ни предоставят. Всички данни стриктно се съхраняват и предпазват от загуба, унищожаване, фалшифициране, манипулиране и неупълномощен достъп или неупълномощено разкриване.

Други условия

http://mpuslugi.com/onlinedesign съветва родителите да напътстват своите деца, да бъдат предпазливи и отговорни при предоставянето на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предоставят никаква лична информация в сайтовете без разрешението на техните родители и настойници.

Връзки с други web сайтове

http://mpuslugi.com/onlinedesign не носи отговорност за сайтове, които предлагат или промотират някои от продуктите в този сайт. Продуктите в http://mpuslugi.com/onlinedesign се правят по поръчка и по собствен дизайн на клиента.

 

Собственост

Сайтът http://mpuslugi.com/onlinedesign е собственост на фирма Медия Промо ООД със седалище и управление в град Пловдив, ул. Славееви гори 47, регистрирана в Търговския регистър на република България с ЕИК: 201771613 Фирмата е регистрирана и в Електронния регистър на Администратори на лични данни към Комисията за защита на личните данни. МОЛ: Атанас Тасев

 Защита на Личните данни

http://mpuslugi.com/onlinedesign полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители, станали известни при попълване на електронната форма за запитване или контактната форма.  http://mpuslugi.com/onlinedesign се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-е получил изричното писмено съгласие на Клиент.

-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според  действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.

Вашите потребителски права за личните данни

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на фирмата, цитиран в сайта, или по електронен път – на e-mail адрес

  • office@mpuslugi.com , или чрез страницата За контакти:

 Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
 Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
 Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

! Право на отказ

Всеки потребител/ клиент на сайта може да се откаже от ползването на техните данни ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ ДО 

И ВЛИЗА В СИЛА в момента, в който получите потвърждаващ имейл- отговор, че данните няма да бъдат ползвани, освен при повторносъгласие от ваша страна за това.

Известяване за промени

Всички промени относно нашата политика за Защита на личните данни, ще бъдат публикувани в тази страница.

*Тази декларацията за защита на персоналната информация e актуална от 15 юни 2018 г.