Решаване на спорове

Онлайн решаване на спорове – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Тази платформа е предназначена само за спорове между търговци и потребители.

Ако имате спор с потребител относно онлайн покупка и желаете да избегнете съдебно производство, платформата за онлайн решаване на спорове може да се окаже правилният инструмент за намирането на бързо и евтино решение. Можете да използвате тази платформа, за да подадете жалба срещу клиент (напр. при неплащане) или ваш клиент може да я използва, за да подаде жалба срещу вас.

Този интерактивен уебсайт е достъпен на всички езици на ЕС и използването му е безплатно. Един от регистрираните на платформата компетентни органи за решаване на спорове ще получи вашата жалба и ще се заеме с намирането на решение. Всички процедури ще се провеждат онлайн.